Пътят на Огъня – театрално огнен спектакъл

15.07.2016

Жар Театър гостува на Лятно кино Варна отново на 15 Юли

21:00 ч – “Пътят на огъня” – огнено-театрален спектакъл

Елате и забравете за ежедневието като влезете в магичния свят на огъня!!!

Повече информация за Жар Театър:

Мим-формация ЖАР ТЕАТЪР е една от водещите съвременни български формации за невербален театър и пантомима и една от малкото български театрални компании, експериментиращи и работещи активно в сферата на театъра на открито и нестандартни пространства.
Специализира в сферата на огнения театър и танца с огън. Създадена през 1993 от Елена Пап и Пламен Радев – режисьори и педагози, специалисти в областта на невербалния театър и пантомимата.
През миналата година (2013) формацията чества своя двадесет годишен юбилей.

Характерни за продукциите на ЖАР ТЕАТЪР са: метафоричния сценичен език; активно действие; жив и разнообразен темпо-ритъм; ярка визия; позитивни послания, често – интерактивен контакт със зрителите.

Екипът на ЖАР ТЕАТЪР е международен.

Спектакли на ЖАР ТЕАТЪР са представяни на множество престижни международни театрални фестивали и форуми у нас и в чужбина (Корея, Австрия, Холандия, Германия, Сърбия, Индия, Гърция, САЩ, Турция)
Mime-formation FIRE THEATRE is one of the leading contemporary Bulgarian formati


ons of non-verbal theater and pantomime one of the few Bulgarian theater companies experimenting and working actively in the field of theater, outdoor and unconventional spaces.
He specializes in the field of fire of theater and dance with fire. Established in 1993 by Elena Papp and Plamen Radev – directors and educators, specialists in non-verbal theater and pantomime.
Last year (2013) formation celebrates its twenty year anniversary.

Typical of productions FIRE THEATRE include: playable metaphorical language; active action; lively and varied tempo-rhythm; bright vision; positive messages often – an interactive contact with the audience.

Team FIRE THEATRE is international. Performances of FIRE THEATRE has been presented numerous prestigious international theater festivals and forums at home and abroad (Korea, Austria, Holland, Germany, Serbia, India, Greece, USA, Turkey)


15.07.2016 – Fire Theater


Facebook Event

Comments are closed.