Очакваме ви всяка вечер от 21:00ч филми и едно прекрасното лято от 1 Юни 2021г.


ФИЛМОВИ КАТЕГОРИИ

А – Препоръчва се за деца
B – Без възрастови ограничения
C – Не се препоръчва за деца под 12
C* – Забранен за лица под 12
D – Забранен за лица под 16
X – Забранен за лица под 18
? – Очаква се категория
n/a – Няма категория
–!>